OZ ZAČAŤ SPOLU

Vitajte na stránke občianskeho združenia ,,Začať spolu Autor stránky:webmaster Dominik Bugár

CHAT

oznamová tabuľa

Dovolenka v Zuberci
všetci sa na nu tesime
nech
sa
nam
vydarí
počasie

o nás


OZ Začať spolu
v Partizánskom združuje zdravé a handicapované deti ich rodinných príslušníkov a tých ktorým tieto deti nie sú ľahostajné. Naším cieľom je zaradiť handicapované deti do spoločnosti, keďže sú často odmietané svojími zdravými rovesníkmi a spoločnosťou. Mnohé handicapované deti v našom regióne po skončení špeciálnej základnej školy
/ či základnej školy! s výkričníkom keďže integrácia v našom regióne je tabu/ nenájdu uplatnenie v živote. Naše odborné učilište nemá záujem integrovať tieto deti ani vytvoriť špeciálnu triedu. Naším cieľom je, aby sa aj tieto deti naučili zmysluplne využívať voľný čas a i naďalej
sa vzdelávali. Absolvovali sme napr. počítačový kurz. Snažíme sa zabezpečiť rozšírenie vzdelania aj pre rodičov.
Stretávame sa pravidelne na športových akciách / telocvičňa, bowling,plaváreň /, na tvorivých dielňach na výletoch do prírody atď . Podarilo sa nám nacvičiť krátke divadelné predstavenie.
Využívame rôzne liečebné metódy arteterapiu, muzikoterapiu, animoterapiu.
Minulé leto sme absolvovali týždenný rekondičný pobyt v Nízkych Tatrách v Krpáčove s bohatým programom.
Dvakrát ročne organizujeme v spolupráci
s MŠ a ZŠ veľmi peknú akciu a to na jar " Športujeme s mackom Uškom" pre deti predškolského veku v jeseni športový pretek detí okresu Partizánske pod názvom
"Športujeme s mackom Uškom - branný pretek /,  akcie sa konajú v priestoroch areálu MŠ a blízkeho lesíka Malé Uherce.
Do budúcnosti máme v pláne vytvoriť chránené dielne, zamerať sa na pomoc starým a chorým ľuďom či matkám s malými deťmi či už pomocou, alebo zabezpečením stravy. Zabezpečiť centrum ponuky práce pre znevýhodnené skupiny.
Získať finančné prostriedky a podporu ľudí na takéto účely je však veľmi ťažké.
Málokto pochopí, že i handicapovaný človek má rovnaké potreby a práva, ako aj zdravý človek. Chápeme to väčšinou my , ktorí takéto dieťa doma máme. Či sa naše plány podarí zrealizovať ukáže blízka budúcnosť.
Deti z našeho združenia sú aspoň nachvíľu šťastné a to nás ženie ísť vpred.
To sme my !


Deti so špeciálnymi potrebami, zdravotne postihnuté sa stretávajú striedavo jedenkrát týždenne v piatok od 16.00 do 18.00 hod. so zdravými deťmi a ich rodinnými príslušníkmi,
dobrovoľníkmi a širokou verejnosťou na :

pohybových aktivitách

- plávanie, bicyklovanie na stacionárnom bicykli, zdravotné cviky, relaxácia v ozdravnom stredisku MŠ Malinovského  v Partizánskom, v kúpeloch Malé Bielice

- loptové hry v telocvični ZŠ Malinovského v Partizánskom

- športovozábavné a branné aktivity, súťaže v areáli MŠ Malé Uherce a blízkom lese

- turistické vychádzky

- tvorivé dielne, exkurzie, vzdelávacie aktivity

- ďalšie aktivity OZ

- poradenská činnosť, výmena skúseností medzi rodičmi

- animoterapia  / hipoterapia /

 
Vitajte na stránke občianskeho združenia ,,Začať spolu Autor stránky:webmaster Dominik Bugár