OZ ZAČAŤ SPOLU

Vitajte na stránke občianskeho združenia ,,Začať spolu Autor stránky:webmaster Dominik Bugár

CHAT

oznamová tabuľa

Dovolenka v Zuberci
všetci sa na nu tesime
nech
sa
nam
vydarí
počasie

Hodina deťom

Projekt Športujeme s Mackom Uškom
 bol realizovaný v roku 2006 za podpory :

- Nadácie pre deti Slovenska / v rámci Grantového programu Hodina deťom a spoločnosti T-Mobile Slovensko /
- Mesta Partizánske


Hlavné ciele projektu
Pestovať u detí dobrý vzťah k vlastnému zdraviu.

Integrovať deti do prirodzeného prostredia, vytvorenie komunity.

Upevňovať fyzickú a psychickú zdatnosť, odstrániť pasivitu aktívnym pohybom primeraným individuálnym schopnostiam detí a ich rodinných príslušníkov.

Znížiť dôsledky zdravotného postihnutia.Kvalitatívne výsledky projektu
========================

Zlepšenie celkovej fyzickej a psychickej zdatnosti detí.

Posilnenie sebavedomia, začlenenie do prirodzeného prostredia bez obmedzenia.

Vypestovanie trvalého vzťahu k športu a pravidelným pohybovým aktivitám.

 

Vplyv projektu na komunitu

Tolerancia, pomoc handicapovaným deťom, zmena v správaní a myslení ľudí z regiónu.

Získanie dobrovoľníkov pre spoluprácu.

Zvýšenie pozornosti deťom zdravotne, zmyslovo a mentálne postihnutým.
MOJE MIESTO NA ZEMI

je názov projektu,ktorým sme sa zapojili do 9.ročníka Grantového programu Hodina deťom.
Projekt bol podporený a jeho realizácia začne 10.8.2008.


Hlavný cieľ projektu: Prostredníctvom rôznorodých aktivít ukázať mentálne postihnutým deťom a mládeži a deťom

                                      s kombinovaným postihnutím svet, ktorý ich obklopuje, rozumieť jednotlivým súvislostiam

                                      medzi ich životom a prírodou, ktorá ich obklopuje, ktorá je súčasťou našej krajiny, planéty,

                                      vesmíru.                                         

  Čiastkové ciele:          1. Zlepšiť pohybový prejav a zdatnosť týchto detí, hrubú motoriku

                                      2. Rozšíriť si  vedomosti o prírode, vytvoriť si vzťah k prírode

                                      3. Rozvíjať jemnomotorické zručnosti

                                      4. Zlepšiť komunikačné a sebaobslužné schopnosti

                                      5. Vedieť prezentovať nadobudnuté vedomosti a skúsenosti o prírode


 
Vitajte na stránke občianskeho združenia ,,Začať spolu Autor stránky:webmaster Dominik Bugár