OZ ZAČAŤ SPOLU

Vitajte na stránke občianskeho združenia ,,Začať spolu Autor stránky:webmaster Dominik Bugár

CHAT

oznamová tabuľa

Dovolenka v Zuberci
všetci sa na nu tesime
nech
sa
nam
vydarí
počasie

Program akcii

Tu je program akcii,ktore nas cakaju:
23.5.2008 P       Od 14:00h.podujatie pre deti:Športujemes mackom Uškom XIV.
                              pomoc na stanovištiach                Šútorová,Zacharová

 Od 1.7.- 31.8.2008 Prázdninová činnosť podľa plánu táborov v CVČ a PC
 kúpanie dľa počasia

4.7.2008  Členská schodza / pizzéria Šípok /
 - organizácia letnej činnosti, vyplatenie rekondičného pobytu Zuberec, schválenie
    jedálneho lístka, programu, rozdelenie zodpovedností             / Šutorová /

5.7.2008 Kultúrny festival  Veľké Uherce / od 17.00 hod./             / Píš,Píšová/

11.7.2008 Animoterapia / koníky - Veľké Bielice /                          /Šramková/

Od 19.7.-26.7.2008 Rekondičný pobyt v chate Zuberec               / Zacharová /

1.8.2008  Bowling, zasadnutie rady, rozhovory, zhodnotenie činnosti, občerstvenie
                                                                                                                 / Vaňová /

9.8.2008 Výlet - koníky  Hámre o 10.00 h. / od supermarketu Šípok /     /Zaťko /

15.8.2008 Súťaž v minigolfe v MŠ Malé Uherce  od 16.00 h.              / Šútorová /

22.8.2008 Vychádzka do lesa od MŠ Malé Uherce, opekanie, loptové hry od 16.00 h.
                                                                                                                        / Hamarová /

 
Vitajte na stránke občianskeho združenia ,,Začať spolu Autor stránky:webmaster Dominik Bugár